Tuesday, 19 April 2011

KURSUS BAGI SEMESTER PENDEK TAHUN 2011

BIL
NAMA JABATAN
NAMA KURSUS
KOD KURSUS
BILANGAN KELAS PENAWARAN
1
JABATAN  PELANCONGAN DAN HOSPITALITI
1.         SANITASI
H 1004
1  KELAS

(JPH)
2.       PEMASARAN
H 2012
1  KELAS


3.       OPERASI RESTORAN
H 3023
1  KELAS


4.        TEMPAHAN DAN TIKETAN
H 3025
1  KELAS


5.       PERAKAUNAN PENGURUSAN HOSPITALITI
H 4032
1  KELAS


6.       KOS DAN KAWALAN
H 5045
1  KELAS


7.        ASAS PERAKAUNAN
H 1002
1  KELAS


8.       PENGKALAN DATA
B 2005
1  KELAS

2
JABATAN  KEJURUTERAAN  MEKANIKAL
1.         ENGINEERING DRAWING
JJ  101
1  KELAS

(JKM)
2.       ELECTRICAL TECHNOLOGY
JJ  102
1  KELAS


3.       ENGINEERING LABORATORY
JJ 108
1  KELAS


4.        LUKISAN KEJURUTERAAN
J 100I
1  KELAS


5.       ENGINEERING MATHEMATICS 2
BA 201
1  KELAS


6.       MATEMATIK KEJURUTERAAN 2
B 2001
1  KELAS


7.        WORKSHOP TECHNOLOGY 2
JJ 204
1  KELAS


8.       ENGINEERING MECHANICS
JJ 205
1  KELAS


9.       THERMODINAMICS 1
JJ 207
1  KELAS


10.      TEKNOLOGI WOKSYOP 2
J 2003
1  KELAS


11.        TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
E 2063
1  KELAS


12.      TERMODINAMIK 1
J 2006
1  KELAS


13.      MEKANIK BENDALIR
J 3008
1  KELAS


14.      KAJIDAYA BAHAN 1
J 3009
1  KELAS


15.      KALIDAYA MESIN 1
J 3010
1  KELAS


16.      TEKNOLOGI WORKSYOP 3
J 3103
1  KELAS


17.      PNEUMATIK & HIDRAULIK
J 4011
1  KELAS


18.      TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LOJI
J 4100
1  KELAS


19.      TEKNOLOGI WORKSYOP 4
J 4103
1  KELAS


20.    INSTRUMENTASI & KAWALAN
J 5800
1  KELAS


21.      TERMODINAMIK 2
J 5106
1  KELAS


22.    KAJIDAYA MESIN 2
J 5106
1  KELAS


23.    KAJIDAYA BAHAN 2
J 5109
1  KELAS

3
JABATAN  MATEMATIK  SAINS & KOMPUTER
1.         ENGINEERING MATHEMATICS 2
BA 201
1  KELAS

(JMSK)
2.       MATEMATIK KEJURUTERAAN 3
B 3001
1  KELAS


3.       MATEMATIK KEJURUTERAAN  4
B 4001
1  KELAS


4.        MATEMATIK KEJURUTERAAN  5
B 5001
1  KELAS

4
JABATAN  TEKNOLOGI  MAKLUMAT & KOMUNIKASI
1.         PROGRAMMING FUNDAMENTALS
F 2037
1  KELAS

(JTMK)
2.       OBJECT  ORIENTED  PROGRAMMING
F 3031
1  KELAS
5
JABATAN  KEJURUTERAAN ELEKTRIK
1.         SEMICONDUCTOR DEVICES
EE 201
1  KELAS

(JKE)
2.       DIGITAL ELECTRONICS
EE 202
1  KELAS


3.       ELECTRICAL CIRCUITS
ET 201
1  KELAS


4.        ELECTRICAL TECHNOLOGY 2
E 2001
1  KELAS


5.       ELECTRONIC SYSTEM 2
E 2002
1  KELAS


6.       ELECTRICAL MAINTENANCE & REPAIR
E 3005
1  KELAS


7.        INSTRUMENTATION
E 3042
1  KELAS


8.       PROJECT 2
E 5006
1  KELAS


9.       AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
E 5123
1  KELAS


10.      DATA COMMUNICATION
E 5124
1  KELAS

6
JABATAN  REKABENTUK& KOMUNIKASI  VISUAL
1.         DIGITAL  ILLUSTRATION
V 2021
1  KELAS

(JRV)
2.       COMIC ILLUSTRATION
V3840
1  KELAS


3.       DIGITAL  ARTS PROJECT
V 5149
1  KELAS


4.        INTERRATIVE  AUTHORING
V 2100
1  KELAS


5.       STORYBOARDING (L1)
V D201
1  KELAS


6.       AUDIO  DESIGN (LI)
V4165
1  KELAS


7.        VISUAL  MERCHANDISING
V 3831
1  KELAS


8.       DESIGN  DIALOGUES
V 3040
1  KELAS


9.       DIGITAL IMAGING (LI)
VG202
1  KELAS


10.      MUSIC  APPRECIATION
V3801
1  KELAS


11.        FILM  STUDIES 2
V3161
1  KELAS


12.      EDITING & COMPOSITING (LI)
V3163
1  KELAS


13.      TYPOGRAPHY 1
VG201
1  KELAS


14.      MOTION  GRAPHIC
V4105
1  KELAS


15.      DIGITAL FX AND EDITING   
V4148
1  KELAS

7
JABATAN PERDAGANGAN
1.         UNDANG-UNDANG SYARIKAT
P3120
1  KELAS

(JPG)
2.       PERAKAUNAN KEWANGAN 2
P3201
1  KELAS


3.       UNDANG-UNDANG KOMERSAN
P2114
1  KELAS


4.        MATEMATIK PENGURUSAN
P2109
1  KELAS


5.       PERAKAUNAN KEWANGAN 1
P2201
1  KELAS


6.       TRENGKAS 2
P 2802
1  KELAS


7.        SHORTHAND 2
P 2803
1  KELAS


8.       SHORTHAND  1
P 1803
1  KELAS


9.       ASAS PERAKAUNAN KOS
P 3116
1  KELAS


10.      PENGURUSAN PEMASARAN
P 3118
1  KELAS


11.        KOMPUTER
P 2805
1  KELAS

8
JABATAN PENGAJIAN AM :
UNIT PENDIDIKAN ISLAM & MORAL
1.         PENDIDIKAN  ISLAM 1
A 1001
1  KELAS


2.       PENDIDIKAN MORAL 1
A 1002
1  KELAS


3.       PENDIDIKAN ISLAM  2
A 2001
1  KELAS


4.        PENDIDIKAN MORAL 2
A 2002
1  KELAS


5.       TAMADUN ISLAM
A 3007
1  KELAS


6.       TAMADUN ISLAM
A 3017
1  KELAS


7.        BAHASA ARAB 1
A 1008
1  KELAS


8.       BAHASA ARAB 2
A 2008
1  KELAS


9.       BAHASA ARAB 3
A 3008
1  KELASUNIT BAHASA INGGERIS
1.         ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES 1
A1003
1  KELAS


2.       ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 1
A1004
1  KELAS


3.       ENGLISH FOR COMMUNICATION
A1015
1  KELAS


4.        ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES 2
A2003
1  KELAS


5.       ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 2
A2004
1  KELAS


6.       ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
A2015
1  KELAS


7.        ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES 3
A3003
1  KELAS


8.       ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES
A3005
1  KELAS


9.       ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 3
A3004
1  KELAS


10.      ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES
A3006
1  KELAS


11.        ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES 4
A4003
1  KELAS


12.      ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES 4
A4004
1  KELAS


13.      ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES 5
A5003
1  KELAS


14.      ENGLISH FOR COMMERCIAL PURPOSES
A5004
1  KELAS


15.      ENGLISH FOR COMMUNICATION
A5015
1  KELAS
Disahkan oleh :…………………………………………………………
(MHD RADZI BIN HUSSAIN)
 Timbalan Pengarah Akademik
Politeknik Tuanku Syed  Sirajuddin,
Ulu Pauh, Arau Perlis

Ruj  Kami       :  PTSS/PEN/01/30/401(    )
Tarikh            :    15 April  2011


Timbalan  Ketua  Pengarah,
Jabatan  Pengajian  Politeknik, 
Kementerian  Pengajian Tinggi  Malaysia,
Aras 9, Heritage  Office  Tower,
Jalan SB Dagang,
43300  Seri  Kembangaan,
Selangor
(UP :  Rashidah  Binti  Mustaffa)

Tuan,

CADANGAN  PENAWARAN  KURSUS  AKADEMIK  BAGI  SEMESTER  PENDEK  TAHUN  2011

Dengan  segala  hormatnya  merujuk  kepada  perkara  diatas.

2.          Merujuk kepada surat tuan yang  bertarikh 21 Mac 2011 ,Rujukan tuan KPT.JPP(0) B02-1/1/7/1 (31),bersama ini disertakan  lampiran  senarai cadangan  penawaran  kursus Akademik  bagi  semester pendek  untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.

Sekian,terima  kasih.

“BERKHIDMAT   UNTUK  NEGARA”
 
  Saya  yang  menurut  perintah,


( HJ. MD.NOOR  BIN  BAHAROM )
Pengarah,
Politeknik  Tuanku  Syed  Sirajuddin,Perlis

Ruj  Kami       :  PTSS/PEN/01/30/401(    )
Tarikh            :    15  April  2011

Timbalan  Ketua  Pengarah(Operasi),
Jabatan  Pengajian  Politeknik,
Kementerian  Pengajian Tinggi  Malaysia,
Aras 9, Heritage  Office  Tower,
Jalan SB Dagang,
43300  Seri  Kembangaan,
Selangor
(up : Rashidah Binti  Mustafa)

Tuan,

CADANGAN  PENAWARAN  KURSUS  AKADEMIK  BAGI  SEMESTER  PENDEK  TAHUN  2011

Dengan  segala  hormatnya  merujuk  kepada  perkara  diatas.

2.          Merujuk kepada surat tuan yang  bertarikh  21March 2011,Rujukan tuan KPT.JPP.(O) B02-1/1/7/1(31), bersama ini disertakan  lampiran  senarai nama  Ahli  jawatankuasa MQA Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin  untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.

Kerjasama  dan  perhatian  daripada  pihak  tuan mengenai perkara diatas  kami  hargai.

Sekian,terima  kasih.

“BERKHIDMAT   UNTUK  NEGARA”
 
  Saya  yang  menurut  perintah,


( HJ. MD.NOOR  BIN  BAHAROM )
Pengarah,
Politeknik  Tuanku  Syed  Sirajuddin,Perlis


No comments:

Post a Comment